Про Київ

Київ— столиця України, одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Розташований у середній течії Дніпра, у північній Наддніпрянщині. Політичний, соціально-економічний, транспортний та освітньо-науковий центр країни. Окрема адміністративно-територіальна одиниця у складі України і адміністративний центр Київської області. Місце розташування центральних органів влади України, іноземних місій, штаб-квартир більшості підприємств та громадських об'єднань, що працюють в Україні.
Заснований наприкінці 5 — початку 6 століття.
Станом на 2012 рік є найбільшим містом України і сьомим за чисельністю населення у Європі. Станом на 1 січня 2012 року у Києві проживало 2 814 258 осіб. Разом з передмістями утворює Київську агломерацію з сукупним населенням близько 4 мільйонів мешканців. Один з найстаріших історичних центрів Східної Європи та християнства — Софійський собор — та Києво-Печерська лавра внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Київ— столиця України, одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Розташований у середній течії Дніпра, у північній Наддніпрянщині. Політичний, соціально-економічний, транспортний та освітньо-науковий центр країни. Окрема адміністративно-територіальна одиниця у складі України і адміністративний центр Київської області. Місце розташування центральних органів влади України, іноземних місій, штаб-квартир більшості підприємств та громадських об'єднань, що працюють в Україні.
Заснований наприкінці 5 — початку 6 століття.
Станом на 2012 рік є найбільшим містом України і сьомим за чисельністю населення у Європі. Станом на 1 січня 2012 року у Києві проживало 2 814 258 осіб. Разом з передмістями утворює Київську агломерацію з сукупним населенням близько 4 мільйонів мешканців. Один з найстаріших історичних центрів Східної Європи та християнства — Софійський собор — та Києво-Печерська лавра внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

У Києві, як місті, наділеному Конституцією України столичними функціями, розміщуються усі центральні органи влади: законодавчі, виконавчі та судові.

Адміністрація Президента — найвпливовіший орган влади, знаходиться на вул. Банкова, 11.
Верховна Рада — законодавчий орган влади, знаходиться на вул. Михайла Грушевського, 5.
Кабінет Міністрів — виконавчий орган влади, знаходиться на вул. Михайла Грушевського, 12/2.
Конституційний Суд — судовий орган влади, що гарантує верховенство Конституції України як Основного Закону держави на всій території України, знаходиться на вул. Жилянська, 14.
Верховний Суд — судовий орган влади, знаходиться на вул. П. Орлика, 4-а.

Київ — найбільше місто в Україні за кількістю жителів. За останніх десять років населення міста стабільно зростає в середньому на 20 тис. осіб за рік. 2010 року, за офіційними даними, населення Києва сповільнило своє зростання і за рік виросло на 14,1 тис. осіб. Так на січень 2010 року населення міста становило — 2 785,1 тис. осіб, а на січень 2011 року — 2 799,2 тис. осіб. Інститут демографії та соціальних досліджень НАНУ оцінює сукупне населення Києва, разом з незареєстрованими громадянами, у 3 144 тис. осіб. Разом з навколишніми передмістями Київ утворює Київську агломерацію із сукупним населенням понад 4 млн. мешканців.
На Київ припадає 5,6 % населення України, 20 % ВВП, понад 30 % прямих іноземних інвестицій. ВВП на душу населення на 75 % вищий за середній по країні (6800$).

 З 2000-го року і до світової економічної кризи, яка прийшла в Україну у 2009 році, швидкими темпами розвивалась економіка Києва і України. Будівельний бум, прямі іноземні інвестиції, вихід на український ринок міжнародних банків і відкриття нових в Україні, розвиток біржової торгівлі перетворили Київ на світове місто.

Світова криза суттєво вдарила по економіці Києва, падіння валового регіонального продукту у 2009 році склало -18,3%. Проте вже з 2010-го року в місті почалось зростання ВРП на рівні 1,3%. У 2011 році обсяг реалізованої промислової продукції в Київі склав 47 060,5 млн.₴, що робить його п'ятим регіоном країни по цьому показнику.

За найважливішими економічними індикаторами Київ швидко відновлюється після кризового економічного стану, що був спричинений світовою кризою 2008 - 2009 років, в основному завдяки розвитку внутрішнього ринку, активізації будівельної та інвестиційної діяльності.

Як комерційний і діловий центр Київ, у 2011 році, експортував послуг на суму 3,2 млрд.$, а імпортував 2,38 млрд.$. Сальдо склало 819,2 млн.$.

Ще з початку свого заснування Київ був великим торговим центром. Сьогодні місто активно розвиває торгівлю як внутрішньодержавну так і міжнародну. Частка Києва від загального зовнішньоекономічного обороту України становить понад 17% . Місто займає третє місце в Україні за обсягом експорту і перше місце за обсягами імпорту товарів і послуг. Досить широкою є географія зовнішньої торгівлі – 166 країн.

За останні роки стабільно збільшуються обсяги зовнішньої торгівлі Києва із країнами Європейського Союзу. В умовах зростання зовнішнього та внутрішнього попиту 2011 року, відбулось збільшення обсягів експорту товарів на рівні 116,5%. Експорт товарів у 2011 році склав - 9,06 млрд.$, а імпорт, без врахування поставки імпортного газу, 22,78 млрд.$. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишиться від'ємним та становить -13,7 млрд.$.

Станом на 1 січня 2012 року обсяг прямих іноземних інвестицій внесених у економіку Києва склав 24,46 млрд.$ (50% ПІІ інвестованих в Україну), що в розрахунку на одну особу становить 8 844 $, тоді як у держави ці показники становлять 49,36 млрд.$ та 1 084 $ відповідно.

На Київ припадає 5,6 % населення України, 20 % ВВП, понад 30 % прямих іноземних інвестицій. ВВП на душу населення на 75 % вищий за середній по країні (6800$).

“Економіка на базі знань” – нова філософія поступу міста. У Києві зосереджено близько третини науково-технічного потенціалу України, що є одним з найважливіших конкурентних переваг міської економіки. Взаємодія науки й виробництва дозволяє Києву випускати конкурентоспроможну продукцію: літаки, траулери, річкові судна, екскаватори, верстати, обчислювальні машини, радіоапаратуру та інші. Найбільш вагомими і актуальними можна назвати розробки Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, Інституту технічної теплофізики, Інституту проблем металознавства, Інституту хімії поверхні, Інституту фізики напівпровідників, Інституту проблем моделювання в енергетиці, Інституту електродинаміки, Інституту колоїдної хімії та хімії води, Інституту надтвердих матеріалів, Інституту органічної хімії, Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії, Інституту передових технологій, Київського НДІ синтезу та екології “Синтеко”. Відомий своїми дослідженнями та розробками Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Всього в місті працює 378 організацій, що виконують наукові дослідження і розробки – 25% від загальної чисельності наукових установ України. Зареєстровано 6 технопарків. Налічується понад 3,9 тис. докторів та 15,8 тис. кандидатів наук.
Київ є лідером в Україні з розвитку підприємництва. На 10 тис.осіб. наявного населення столиці припадає 130 малих підприємств, або в 2,9 рази більше, ніж по Україні. З урахуванням індивідуальних підприємців у малому бізнесу зайнято майже 274 тис.осіб, що становить понад 24% від загальної кількості зайнятих у галузях економіки (в Україні – 16%). У Києві внесок малого і середнього бізнесу у валовий регіональний продукт становить 50%. Це менше ніж в Європі де цей показник становить 80%. За економічною ефективністю роботи малих підприємств Київ займає провідне місце серед  регіонів України: на малих підприємствах міста виробляється 22% всього продукту малих підприємств України, при тому, що на них зайнято лише 12% усіх працюючих на таких підприємствах.
Істотну роль в економіці міста грає туристичний бізнес, пов'язаний з прийомом гостей з України і зарубіжних країн, а також пов'язана з цим економічна активність у сфері обслуговування. Місто володіє значною історико-культурною спадщиною, розвинутим сучасним мистецтвом ти оздоровчою базою для формування туристичного продукту, для перетворення туризму у важливу галузь міської економіки. За попередніми розрахунками у 2011 році Київ відвідали понад 1,2 млн. туристів, що на 20 % більше ніж у 2010 році. За 2011 рік від діяльності туристичних підприємств і готелів в міську казну надійшло 540 млн. ₴., в тому числі близько 6 млн. ₴. від впровадження туристичного збору. Середні темпи приросту кількості туристів за 2002 - 2010 рр. у порівнянні із попереднім роком становлять 19,2 %. Тобто кожні 5 років їх кількість збільшується вдвічі.

В Києві знаходяться такі пам'ятники архітектури, як Софійський собор, Києво-Печерська лавра, Золоті Ворота. Сучасне мистецтво представлене PinchukArtCentre, Мистецький Арсенал, Український тиждень моди, фестивалями та іншими заходами. У місті зосереджена велика кількість музеїв.

Київ має розвинену транспортну інфраструктуру, яку складають автомобільні дороги, залізниця, водні шляхи сполучення та мости, серед яких особливу роль грають мости через Дніпро.

У Києві розвинені автомобільні перевезення, метрополітен, трамвай, тролейбус. Також працює фунікулер.

Київ є найбільшим транспортним вузлом України. До числа транспортних магістралей міста Києва належать автотранспортні магістралі, залізничне сполучення та водні шляхи сполучення. Важливу роль у транспортному сполученні відіграють мости через річку Дніпро, а у внутрішньоміських пасажирських перевезеннях — метро. Розвинена також автобусна, тролейбусна і трамвайні мережі, працює фунікулер. У міжнародному сполучені найважливішу роль відіграють міжнародні аеропорти «Бориспіль» та «Жуляни».

Міжнародний аеропорт «Бориспіль», розташований за 29 км на схід від Києва. В аеропорту є дві ЗПС та 5 пасажирських терміналів — A, B, C, F та D. Аеропорт є найбільшим в країні, обслуживши 2011 року 8 020 тис. пасажирів;

Міжнародний аеропорт «Київ» («Жуляни»), що має два пасажирські термінали. Розташований на південно-західній околиці міста. Після переходу 2011 року до аеропорту авіаперевізника Wizz Air збільшився пасажиропотік у ньому, порівняно з 2010 роком, в 16,2 разів, із 29 тис. осіб до 469,8 тис. осіб.

Київ — потужний залізничний вузол. В Києві розташовано головне управління Південно-Західної залізниці. У Києві діє мережа вокзалів і станцій. Головна станція — Київ-Пасажирський. На станції існує три вокзали: Центральний, Південний і Приміський. Вокзали на ст. Київ-Пасажирський обслуговують усі потяги внутрішнього й міжнародного сполучення, маршрути яких проходять через Київ.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

II щорічний Український Форум Агробізнесу

Інвестиційний форум Києва-2018

AI Conference Kyiv